Bekijk nieuwe aankomstenhier!
Offline modus

In het geval dat een product defect is, neem dan contact op met de FRONT RUNNER dealer waar u het Front Runner-product hebt gekocht.

Alle FRONT RUNNER producten die worden geretourneerd voor garantie, moeten een kopie van de factuur van de originele verkoop bijvoegen. De garantie wordt niet verleend als er geen originele factuur of kopie van een factuur wordt verstrekt.

Vanzelfsprekendgeeft FRONT RUNNER haar klanten de wettelijkegarantie van 2 jaar.

Behoudens de beperkingen en uitsluitingen die in deze garantie worden beschreven, zal FRONT RUNNER defecten in materialen of fabricatie verhelpen door naar eigen keuze een defect product te repareren of te vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Daarnaast kan FRONT RUNNER er naar eigen keuze voor kiezen om een defect product niet te repareren of te vervangen, maar kan FRONT RUNNER aan een koper een terugbetaling toekennen die gelijk is aan de aankoopprijs die voor het product is betaald, of een krediet voor de aankoop van een nieuw FRONT RUNNER product.

Deze garantie sluit problemen uit die veroorzaakt worden door normale slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken, scheuren of esthetische oxidatie van oppervlakken, natuurlijke vervaging van kleuren en materialen gedurende langdurig gebruik, commercieel gebruik, ongelukken of onwettige gebruik van het voertuig.

Er wordt geen garantie gegeven voor defecten die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de controle van FRONT RUNNER, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen of reparaties die niet zijn uitgevoerd of geautoriseerd door FRONT RUNNER, verkeerd gebruik, overbelasting, of het niet assembleren, installeren of gebruiken van het product in overeenstemming met de schriftelijke instructies of richtlijnen van FRONT RUNNER die bij het product zijn geleverd of die oorspronkelijk ter beschikking zijn gesteld aan de koper.


DAKDRAGERS (BEPERKTE LEVENSDUUR)

FRONT RUNNER geeft garantie op alle FRONT RUNNER dakdragers voor een LIFETIME-gebruik door de oorspronkelijke koper. De garantie geldt alleen als de FRONT RUNNER dakdragers op een FRONT RUNNER montagesysteem zijn gemonteerd. De dakdragerpakketten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aanbevolen montage-instructies van Front Runner. De levenslange garantie is van kracht zolang het product in het bezit is van de oorspronkelijke verkoper. Deze garantie eindigt wanneer de oorspronkelijke verkoper het product aan een andere persoon verkoopt of anderszins overdraagt. De componenten die gebruikt worden in aangepaste dakdragerinstallaties worden beschouwd als accessoires en vallen onder de onderstaande garantie op accessoires.


DAKDRAGERACCESSOIRES & MONTAGESYSTEMEN (3 JAAR)

FRONT RUNNER geeft garantie op alle dakdrageraccessoires en montagesystemen van FRONT RUNNER die door FRONT RUNNER worden geproduceerd voor de eerste 3 jaar dat het product in het bezit is van een oorspronkelijke koper in de detailhandel. De garantie geldt alleen als de accessoires op een dakdrager van Front Runner is gemonteerd. Deze garantie eindigt als een koper het product aan een andere persoon overdraagt of als de accessoires op een ander rek dan een FRONT RUNNER dakdrager worden gemonteerd.


ANDERE GEPRODUCEERDE PRODUCTEN VAN FRONT RUNNER (2 JAAR)

FRONT RUNNER garandeert alle door FRONT RUNNER geproduceerde FRONT RUNNER brandstoftanks, bumpers, trekstangen, lades en glijders gedurende de eerste 2 jaar dat het product in het bezit is van een oorspronkelijke koper. Deze garantie eindigt wanneer de oorspronkelijke koper het product aan een andere persoon verkoopt of anderszins overdraagt.


DAKTENTEN & LUIFELS (2 JAAR)

FRONT RUNNER garandeert alle FRONT RUNNER daktenten en luifels voor de eerste 2 jaar dat het product in het bezit is van een oorspronkelijke koper. Deze garantie vervalt wanneer de oorspronkelijke koper het product verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere persoon.


FRONT RUNNER ANDERE (1 jaar)

FRONT RUNNER geeft garantie op alle andere artikelen met het merk FRONT RUNNER, niet beperkt tot, maar met inbegrip van, Expander Chairs, Bestek, Opslagtassen, Transit Bags, Flip Flop Tent, Telescopische Ladder, voor het eerste 1 jaar dat het product in het bezit is van een oorspronkelijke koper. Deze garantie eindigt wanneer de oorspronkelijke koper het product verkoopt of op andere wijze overdraagt aan een andere persoon.


ANDERE

FRONT RUNNER verkoopt ook producten die een aanvulling zijn op het Front Runner assortiment. Wanneer deze producten worden gekocht bij of via een Front Runner Reseller, zal FRONT RUNNER alle originele garanties eerbiedigen.


AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

REPARATIE OF VERVANGING VAN EEN DEFECT PRODUCT OF DE GOEDKEURING VAN EEN TERUGBETALING OF KREDIET (ZOALS BEPAALD DOOR FRONT RUNNER) BEPERKT ZICH TOT FRONT RUNNER PRODUCTEN. SCHADE AAN EEN VOERTUIG, LADING EN/OF ANDERE PERSONEN OF EIGENDOMMEN VAN DE KOPER IS UITGESLOTEN.

DEZE GARANTIE WORDT UITDRUKKELIJK GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN FRONT RUNNER TEN OPZICHTE VAN EEN KOPER IS BEPERKT TOT DE HIERBOVEN BESCHREVEN MOGELIJKHEDEN. IN GEEN GEVAL ZAL FRONTRUNNER OUTFITTERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLOREN WINST, VERLOREN OMZET, OF VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECT OF INDIRECT OF VOOR ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD OOK.

In sommige landen kan de productaansprakelijkheidswetgeving u andere rechten geven die buiten het toepassingsgebied van deze garantie vallen. Waar dit van toepassing is, vervangen dergelijke rechten de rechten en voorwaarden die in deze garantie worden vermeld.


FRONT RUNNER

www.frontrunneroutfitters.com

[email protected]