Rechten

Choose Your Country/Region


americas
europe
africa
oceania
asia
middle east

 

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere persoon dan de vervoerder en de door u aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren (Front Runner GmbH, Ikarusallee 22, 30179 Hannover, Deutschland, [email protected], Phone: +49 (0) 511 4740 4640, Fax: +49 (0) 511 4740 4649) an uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract door een ondubbelzinnige verklaring (vb. een brief versturen via de post, via fax of e-mail). U kan gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, volstaat het wanneer u uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken

HERROEPINGSGEVOLGEN

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terugkrijgen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De terugbetaling kan opgeschort worden totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of, wanneer dat eerder is, u bewijs heeft overgelegd dat de goederen zijn teruggezonden.

U dient onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij door u zijn geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst, de goederen aan ons of terug te zenden of te overhandigen. Deze termijn wordt in acht genomen wanneer de goederen door u worden teruggezonden voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen zullen door u dienen te worden gedragen. Voor producten die door hun aard niet met de gewone postdienst opgestuurd kunnen worden, kan de leverkost oplopen tot 150 EUR. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Standaardherroepingsformulier

Download hier…