Wettelijke vermeldingen

Choose Your Country/Region


americas
europe
africa
oceania
asia

Front Runner Vehicle Outfitters BVBA 
Sint-Truidensesteenweg 35C
3440 Zoutleeuw 
België

Vertegenwoordigd door
Rudi Thoelen

Contact
Telefoon: +32 11 720733
E-Mail: [email protected]

Registerinschrijving
Ingeschreven in het handelsregister.
Handelsregister: Leuven
Registernummer: 17 0105888

Btw-nummer
Btw-identificatienummer
BE 0550.776.391

Disclaimer
Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina’s werd met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud nauwkeurig, volledig of actueel is. Volgens wettelijke bepalingen zijn we echter wel aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina’s. Gelieve rekening te houden met het feit dat we niet verplicht zijn om doorgegeven of opgeslagen informatie van anderen te controleren noch omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Onze verplichting om inhoud te verwijderen of te blokkeren voor het gebruik van gegevens volgens de algemene wetten blijven hierbij onaangetast. 

Aansprakelijk voor links
De aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links (webpagina's van derden) ligt uitsluitend bij de beheerders van de gelinkte pagina’s. We hebben geen schendingen vastgesteld op het moment van het koppelen. Zodra we merken dat er wetsovertredingen zijn, zullen we de link onmiddellijk verwijderen.

Copyright
Onze webpagina en de inhoud ervan zijn onderworpen aan de Belgische auteurswet. Tenzij uitdrukkelijk door de wetgeving toegestaan, is elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van onze gegevens die onder de bescherming van het auteursrecht vallen, de goedkeuring nodig van de eigenaar van de rechten. De individuele reproductie van een werk is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik, het mag dus niet direct of indirect dienen om er inkomsten uit te halen. Ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken is strafbaar. 

Verordening ODR (Online Dispute Resolution) volgens § 14 S. 1 ODR-VO 
De Europese Commissie heeft een online platform ter beschikking gesteld voor geschillen. Gelieve hierop te klikken voor meer informatie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/